Nina Eikenes har fått ny jobb og slutter ved Maxis legesenter 31/5.

Det har tatt lang tid å skaffe en lege til å overta og det blir en ordning med vikar i 3 måneder før en ny fastlege er på plass. 

Vi er glade for å ha fått Sondre Lindberg som er vikar hos oss fra 1/6 til 31/8 !

Ny kvinnelig lege starter 1/9. Hun 39 år og har jobbet de siste 6 årene ved sykehuset i Arendal. Navn blir offentlig etter at hun er formelt er tilsatt av Arendal kommune.

Mvh oss på Maxis legesenter!