Helserespons er vår leverandør av elektronisk kommunikasjon. Du når oss gjennom nettsiden maxislegesenter.no eller helserespons appen. Du har følgende valg:
 
E KONSULTASJON:
E-konsultasjon er en legetime som gjennomføres via nettet. Du sender inn dine spørsmål. Vi sender skriftlig utfyllende svar. Tjenesten gjelder fortrinnsvis oppfølging av tidligere samtaler med legen og bare når det ikke kreves fysisk oppmøte. Hvis du har nye plager, må du bestille en vanlig legetime. Tjenesten skal ikke brukes til øyeblikkelig hjelp og akuttsituasjoner. (kostnad påløper for SMS. Du betaler til legen som for vanlig konsultasjon inkludert girogebyr).
 
LEGETIME:
Du sender inn timebestilling. Trykk på ønsket dag, skriv kommentarfelt hvis du ønsker spesielt klokkeslett eller dato. (kostnad påløper for SMS)
 
RESEPT:
Du skriver hvilke resepter du ønsker fornyet. Hvis du ber om nye medisiner, må dette vanligvis tas opp på en vanlig time. (kostnad påløper for SMS. Det er ingen egenandel til legen for innsendels av resept)
 
ANDRE HENVENDELSER:
Brukes ved korte beskjeder eller spørsmål. Du får et kort og enkelt svar. (kostnad påløper for SMS. Det er ingen egenandel for kort svar. Du må betale for erklæringer, henvendelser, sykemeldinger, rekvisisjoner mm).
 
VIDEO KONSULTASJON:
Du sender inn timebestilling, skriver ønsket dag, klokkeslett og at du ønsker video konsultasjon i kommentarfeltet. Du får en SMS tilbake som bekrefter avtalen og en link for å åpne videosamtalen ved avtalt tidspunkt.
 
mvh
Maxis legesenter