Fra mandag 04. april vil det ikke lenger være telefontid mellom klokken 1200 -1230. Begge leger vil være tilgjengelig dersom det er aktuellt med en kort telefonkonsultasjon.

Sykemelding, attester mm, skal primært inn på time