Tangen Legekontor er steng fredag 22.04.2016, grunnet flytting til Maxis Legesenter.

Vikar denne dagen vil være Stoa Legesenter

hjemmeside Stoa Legesenter , telefon 370 22 700

Vi sees i nye lokaler på Maxis senter mandag 25.04.16!